Intern informasjon

18 innlegg

Infobrev for Januar

… med foreløpig program for våren finner du her. Merk tur på isen allerede lørdag 26. januar kl 16! Ta med skøyter hvis du har. Vi har evt. skøyter til utlån. Boller og varm saft! Vi møtes der isen er best den lørdagen, antagelig på Kvitsund.