Olav

17 innlegg

Festival

Me er ein del av ei stor rørsle, og møtar jamnleg folk frå andre Soul Children-kor. Det finst ikring 300 slike kor rundt om i verda! Den største møteplassen er «The International Soul Children Festival» i Oslo Spektrum, med ikring 2000 deltagarar.

Musikkglede

Me ynskjer å glede og inspirere gjennom musikk som born og unge er glade i! Dei fleste sangtekstane våre har eit kristent innhald.